EXPOSICIÓ FEBRER: (DES)COBRI-ME

“De vegades, em perdo i altres em trobo. De vegades, només a vegades, caiem en un profund silenci. Estreny les nostres goles i ens aparta. Apaga la nostra veu i ens espanta, deixant-nos invisibles. A fora conjuren per enganyar-nos, però ara em vull com a amiga. ”

Aquest el text de presentació que ha triat Mon (@ mon.gsilva), l’artista que presenta aquest mes la seva obra en el nostre Espai Tabarlot. I a continuació us presentem a la seva obra i a ella.

[Des] cobrir-me: una reflexió visual.

Aquesta és la primera exposició de l’artista en què reivindica amb un orgull tenaç a aquestes dones que lluiten. D’aquestes que se senten perdudes, però prenen la decisió de trobar-se, de descobrir-se, aquelles que trenquen les cadenes i criden prou. Llobes que udolen fort i amb ganes. Sense eternes.

Descobrir (se):

  1. Treure la tapa o la cobertura d’alguna cosa tancat o ocult de manera que es vegi el que hi ha dins o sota.
  2. Manifestar alguna cosa oculta.Cobrir (se):
  1. Vestir [una persona], especialment per evitar la nuesa.
  2. Prevenir-se o protegir-se una persona de qualsevol responsabilitat, risc o perjudici.

MON és pedagoga i educadora social, amb amor cap a les arts, especialment a la il·lustració, com a mitjà de reivindicació. Segons ella, s’ha vingut molt amunt i ha decidit saltar de la pantalla per aterrar a “El Tabarlot” per mostrar-vos la que la seva primera exposició [Des] cobrir-me: una reflexió visual.

Amb aquesta exposició pretén mostrar-vos un trosset d’ella i perquè no, també dinamitar l’heteropatriarcat des les seves entranyes. Entramat teixits i apoderant a la dona a través de l’artivisme. I aquest és un concepte parit per ella que ens encanta. PER DINAMITAR L’HETEROPATRIARCAT I PEL ARTIVISME COM A EINA PER A AIXÒ.

Us esperem aquest dimecres dia 13 de febrer, a partir de les 20h, per descobrir tot el que aquesta artista té per ensenyar-nos 😉

 


“A veces, me pierdo y otras me encuentro. A veces, solo a veces, caemos en un profundo silencio. Aprieta nuestras gargantas y nos aparta. Apaga nuestra voz y nos espanta, dejándoos invisibles. Ahí fuera conjuran para engañarnos, pero ahora me quiero como amiga.”

Este el texto de presentación que ha elegido Mon (@mon.gsilva), la artista que presenta este mes su obra en nuestro Espacio Tabarlot. Y a continuación os presentamos a a su obra y a ella.

[Des]cubrirme: una reflexión visual.

Ésta es la primera exposición de la artista en la que reivindica con un orgullo tenaz a esas mujeres que luchan. De esas que se sienten perdidas, pero toman la decisión de encontrarse, de descubrirse, aquellas que rompen las cadenas y gritan basta. Lobas que aúllan fuerte y con ganas. Sin eternas.

Descubrir (se):

  1. Quitar la tapa o la cobertura de algo cerrado u oculto de manera que se vea lo que hay dentro o debajo.
  2. Manifestar algo oculto.

Cubrir (se):

  1. Vestirse [una persona], especialmente para evitar la desnudez.
  2. Prevenirse o protegerse una persona de cualquier responsabilidad, riesgo o perjuicio.

           MON  es pedagoga y educadora social, con amor hacia las artes, en especial a la ilustración, como medio de reivindicación. Según ella, se ha venido muy arriba y ha decidido saltar de la pantalla para aterrizar en “El Tabarlot” para mostraros la que su primera exposición [Des]cubrirme: una reflexión visual.

Con esta exposición pretende mostraros un trocito de ella y porqué no, también dinamitar el heteropatriarcado desde sus entrañas. Entramando tejidos y empoderando a la mujer a través del artivismo. Y este es un concepto parido por ella que nos encanta. POR DINAMITAR EL HETEROPATRIARCADO Y POR EL ARTIVISMO COMO HERRAMIENTA PARA ELLO.

Os esperamos este miércoles día 13 de febrero, a partir de las 20h, para descubrir todo lo que esta artista tiene por enseñarnos 😉